วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

**•.☆ประวัติผู้เขียนบล็อก☆.•**
 •• ชื่อ  นางฐิติวรดา  รอดวันโน  •• 
 •• ชื่อเล่น "ดา" •• 
 •• เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2533 •• 
 •• ที่อยู่ 5/2 ม.2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 •• 
 •• กำลังศึกษาอยู่่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง •• 
 •• คณะวิทยาศสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ •• 
 •• คติประจำใจ  คนเรา...บางครั้งก็ต้องก้าวถอยหลังก่อน •• 
 •• เพื่อจะกระโดดไปให้ไกลขึ้น •• 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม
โค้ดเมาส์น่ารักๆ จาก myFri3nd.com